Deutsch (DE-CH-AT)Croatian(HR)English (United Kingdom)
Spacer

Vodno gospodarstvo

Prirodne vode definirane su kao dinamička staniša, koja se samostalno mijenjaju. Ova tvrdnja je obično u suprotnosti sa načinom korištenja voda od strane čovjeka.
Uz pomoć inovativnih koncepata riječnog inženjeringa, moguće je  stvaranje najbolje moguće sinergije.  Kod upravljanja vodama potrebno je u izradi projekata utvrditi  prirodnu dinamiku raspona protoka, transport nanosa, erozije obale i razvoj, te što je više moguće u njega integrirati konstruktivne energetske mjere ili mjere obrane od poplava.

 
Print Page Mail Page RSS Feed